Allah Cehennemlik Kulları Neden Yarattı?

Çocuklar sınıfta Din dersi öğretmenine sormuşlar “Allah kulların cehenneme gideceğini bildiği halde neden yarattı?

Cevap

Soruyu soran Allahı Cennet ve Cehennemi bildiğine göre inançlı müslüman. Öyle ise ayetler ekseninde konuşalım ki cevap kesin ve net olsun.

1) Mülk Allahın. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Kimse Onu sorgulayamaz, O herkesi sorgulayacak. Enbiya:23

2) Yüce Allah Ben arzda halife yaratacağım” deyince, Melekler “sen bozgunculuk yapacak kan dönecek (cehennemlik) kimseler mi yaratacaksın?” demişler, Allah ise “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” buyurmuş ve kulları itirazsız teslim olmaya çağırmıştır. Bakara:30
Çünkü Allah Alîmdir Hakîmdir. Ne yaparsa doğru ve yerli yerindedir.

3) Allah kullarını cehenneme girsinler için yaratmadı. Öyle olsaydı onları doğrudan cehenneme sokardı.
Ama hayır, önce dünyaya gönderiyor, Akıl kitap rasul şeriat veriyor.. Cenneti kazanma fırsat ve imkanı veriyor.. Ancak istemeyeni “ben cehennemi tercih ediyorum” diyeni cehenneme gönderiyor. Bu durumda suçlu ve zalim olan kuldur. Yunus:44

4) Allah her doğan kişiyi islâm kabiliyeti üzere imana meyilli yaratmıştır. Kendisini tüm Ruhlara tanıtımış, varlığına birliğine şahit tutmuştur. Araf:172 Bununla yetinmemiş ona yol gösterici peygamberler göndermiştir. Ve her insan için bir cehennem ve bir cennet yaratmıştır (Buhari) Bütün bunlara karşı inkar ve isyana sapıp bile bile cehenneme gidenler ancak kendini kınamalıdır.

5) Allah isteseydi herkes zorunlu olarak iman eder herkes cennetlik olurdu. (Yunus:99) Ama böyle istemedi. O ne yaparsa en güzelini yapar. “O Hakkı açıkladı ve Dileyen iman etsin dileyen küfür etsin” Kehf:29 buyurarak Cennet ve cehennene girmeyi insanların hür iradelerine bıraktı. “Zarara razı olan gozetilmeyi haketmez”

6) Cennet bedava değil Cehennem boşuna değil. Cehennem kötülüğün cezasıdır. Cennet ise iyilerin mükafatı, güzel amellerin karşılığıdır. Secde:17
Eğer herkes iyi olsa, kötülük ve kötüler hiç olmasaydı iyilik mefhumu da olmaz, ceza ve ödülün anlamı kalmazdı.

7) Allah cinleri ve insanları kendisini tanımaları ve kulluk etmeleri için yarattı. Zariyat:56
Allahı gerçekten tanımak ahirette olacak. Cennetlik kullar Allahı Esma-i Lutfiyyesi ile tanıyacak, Cehennemlik kullar ise Allahı Esma-i Kahriyyesi ile tanıyacaklar. Kimler lutufa limler kahıra seçilecek” bunun belirlenmesi ise dünya imtihanı ile sağlandı. Allahın zorlamasıyla değil. Onceden bilmesi onları zorlamak değildir. Herkesin iradesi hürdür.

7) Allah kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Nisa:40 Allah kimseyi ‘cehennemlik suç işle’ diye zorlamaz. Her kötülük (küfür) yapan bunu bilerek kasten yapar ve sonucun ebedi cehennem olduğunu öğrenmiş olarak ve buna razı olarak cehenneme kendi girer. Haberi olmayanlar bak cehenneme girmeyecek. isra:15

8) Allahın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Araf:156 Allah merhametsiz gaddar değildir. O merhametlilerin en merhametlisidir. Araf:151 Kulların küfür edip cehenneme gitmesine razı değildir. Zümer:7

Son Söz: Yukarıdaki soruyu soran imanlı kişi bunun Müslüman olduğu için Allah’ı ve İslam’ı biraz bildiği için soruyor. verilen cevaplar sayesinde Allah’a olan bilgi ve tanısını tamamlasın ve o soruyu sormayı gerektiren bozuk iltifattan hatalı fikirlerden kurtulsun.

Isa erdoğan 30.09.2018 gop

İsa Erdoğan

1994-2000 İstanbul Mahmud Efendi Medresesinde Yüksek Tahsil ve İcazetname. Görev yeri: Izmit,Edirne,Beyoğlu,Bayrampaşa,Küçükköy. Medrese ve Cami

You may also like...