Sövmek ve Küfretmek Günahmı?

Soru: Ağız bozukluğu günah mıdır, Olur olmadık şeye sövmenin/küfretmenin İslama göre hükmü nedir ?

Cevap:

Dil insanoğlunun en önemli uzvudur ebedi saadetini kazanması da ebediyen helak olması da diline bağlıdır. İnsan bir kelime-i tevhit ile ebedi saadeti, bir kelime-i küfür ile ebedi azabı elde edebilir. Bu sebeple

_Bütün azalar her sabah dile yalvarırlar ‘ne olur Allahtan kork ve tut kendini hepimizi helaka sürükleme’ diye..  [Tirmizi]

_Bana cehennem ehli gösterildi gördüm ki çoğu kadın çünkü küfrederler. Allaha mı ? Hayır Kocaya ve iyiliğe.” Başka bir hadiste “laneti yani bedduayı çok ederler” buyurulmuştur. [Buhari]

Bu zamanda cahillerin ağızdan düşürmedikleri, her kızmada darılmada söyledikleri a..ko.., s.. git, lanet olsun, kahrolsun gibi sövgüler bu kapsama girer; çok lanet ve beddua etmek sayılır.

_Kişi bazen bir söz söyer ve o anda kendisi de önemsemez ancak Allah razı olmuştur, bu sebeple en yüksek makamlara nail olur. Bazen de kişi bir laf eder ve o anda kendisi de önemsemez lakin Allahın gazabına dokunmuştur ve cehennemin dibini boylar. [Buhari]

Bütün bu hadisi şeriflerde görüldüğü gibi cehenneme girmeye de cennete girmeye de en birinci sebep dil olmuştur.

_Müslümana sövmek fasıklıktır, öldürme teşebbüsü/savaşmak ise küfürdür.” [Buhari]

_Dört haslet kimde varsa halis münafıktır: Konuşsa yalan söyler, söz verse cayar, güven duyulsa ihanet eder, husumet ettiği vakit ise söver.” [Buhari]

Bu son iki hadisi şerifte sövmek/küfretmek, fasıkların ve münafıkların hasleti olduğu bildirilmiştir. Bir müslüman bu tür kötü sıfat ve yaftalardan şiddetle sakınmalıdır zira münafıklık ve fasıklık Allahın lanet ettiği en rezil iki sıfattır. “Münafıklar cehennemin en alçak derekesinde olacaklar, ve onlara hiç bir yardımcı olmayacak göreceksin” [Nisa:145]

Yüce Allah insanın ağzından çıkan bütün kelimelere hatta hecelere bile ne kadar önem verdiği şu ayeti kerimeden bellidir: “İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında onu gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. [Kaf suresi;18 ]

“Ey müminler zümresi, neden yapamayacağınız şeyleri söylersiniz !? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük günahtır. [Saff 3]

Bize göre basit bir kaç laf gibi gelen o sövgüler aslında hiç bir zaman yapamayacağımız şeylerdir. Allah katında büyük günahlardır. Velev yapacak olsa ? Daha büyük günah !!

” Kitap ortaya konacak ve günahkarları içinde yazılı olandan ötürü sıkıntı içinde göreceksin. Diyecekler “Ne acaip kitap (amel defteri) bu !? Büyük dememiş küçük dememiş her şeyi saymış dökmüş !” [Kehf49]

Ey müminler zümresi Allah(a itaat ederek azabın)dan sakının da doğru/dürüst/sağlam söz söyleyin. [Ahzap70]

 

İsa Erdoğan

1994-2000 İstanbul Mahmud Efendi Medresesinde Yüksek Tahsil ve İcazetname. Görev yeri: Izmit,Edirne,Beyoğlu,Bayrampaşa,Küçükköy. Medrese ve Cami

You may also like...

1 Response

  1. İsa Hoca dedi ki:

    Allah öğrenip amel etmeyi nasip eylesin