Category: Ehl-i Sünnet Akidesi

Hadisler Vahiy Olduğuna Aklî Delil

Internetin yayılmasıyla eski bir felsefe “hadisleri inkara dayalı Kurancılık” felsefesi yeniden baş göstermiştir. Bunların en önemli fikirlerinden biri Hadislerin Allahtan bir çeşit vahiy olduğunu inkar etmektir. Bunu inkar etmenin tutarsız çürük bir düşünce olduğunu...

Sahte Mehdiyi Yıkmak İsterken, Dîni Temelden Yıkmak!

Özet : Diyanet ve İlahiyat : insanımızı bozuk akımlardan sahte mehdilerden korumak görevimiz. Bunun için islamda mehdi nehdi yok diyeceğiz. _Ama sahih hadislerde var ? _O zaman o hadisleri de inkar ederiz. Akla ve...

Güncellemeye Dair: El-Kavl-il Güncêl

Güncelleme.. yani bugüne uyarlama. Kadim İslam literatüründe karşılığı olmayan bu kelime bazı dînî ahkâmın zaman ve zemine göre yenilenmesi “Tecdid” veya “Teysir” şeklinde anlaşılabilir. Dinde güncelleme tarihi Vahyin İnişine kadar uzanır. Kuran aslında Tevrat...

Caner Taslamanın Metod Çelişkisi

Caner Taslamanın Metod Çelişkisi

Fikret Çetin Hoca’nın Caner Taslaman’a Yazdığı Ama C. Taslaman’ın Hala Cevap Veremediği Reddiye… “Bu âyetler ya hadis olsaydı Caner Bey?” [ Tipik bir Kur’ancı zihnin kod çözümü ] Bir üniversite hocası talebelerini imtihan etmiş...

KURANDA MEZHEB

KURANDA MEZHEB

1) Kur’an’a göre mezheplerin meşru oluşu : “Ama bizim uğrumuzda mücadele edenleri, elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz..” [Ankebut 69] • Bu Ayette Allah kendine varan yolların birden fazla olduğunu ifade etmektedir. Demekki islam birliğini sağlamak...

Yılbaşı / NOEL Kutlamak ŞİRKTİR

Tek Olan ALLAH’ın Adıyla Gün biter bir gün başlar.. Ay biter bir ay başlar.. Bunlar ne kadar sıradan ise, Bir yılın bitip bir yılın başlaması da öyle sıradandır.. Avrupalı kafirler de bilir takvimin değişmesinden...

Muhtelif Konular: Satranç, Piyango

Muhtelif Konular: Satranç, Piyango

S A T R A N Ç Hazreti Ali satranç oynayan kişiler gördü. Şöyle dedi: “Nedir bu tapınıp durduğunuz heykeller !?” (Enbiya:52’den iktibas etti) Piyango bileti almak, para çıkarsa kullanmak caiz mi ? Cevap:...

Mevzu Hadis Uydurma Öyle Mi !

Mevzu Hadis Uydurma Öyle Mi !

Allahın Adıyla Ulemanın Evliyanın kitaplarında geçen ‘mevzu asılsız!’ Zannedilen Hadisleri Getirin, asıllarını -dine uygunluklarını- göze sokar gibi ispat edeceğim.. Misal: “VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR” bir tayfa bu hadise uydurma diye hücum eder HAKİKAT: Bu hadis...

Süleyman Efendi Cemaati’ni Müdafaa

Süleyman Efendi Cemaati’ni Müdafaa

Dinsizhaber.kom sitesinde ‘Süleymancılar’ başlıklı bir yazı çıktı. Batından çıkmış gibi kokan, adi bir yazı. Laik dinsiz güruhun FETÖ bahanesiyle bütün cemaatleri bitirmeye tam da heves ettiği şu kritik zamanda, dinsizlik ekmeğine sürülmüş yağ gibi...