Deizme Götüren Öğrenci Soru ve Şüpheleri ve Cevaplar

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. F. Günaydın bazı İmam Hatip Okulu öğrencilerini deizme yönelten konular hakkında araştırmalar yaptı. Bunun sonucunda İmam Hatiplilerin belirttiği çeşitli soruları derledi. İşte o 21 soru ve İsa Erdoğan hocanın cevapları :

1. Allah bizim Cennete ve Cehenneme gideceğimizi biliyorsa, neden bizi imtihan ediyor?

Cevap: Suç gerçekleşmeden cezasını vermek adalete aykırı olduğu için. Polis örneğin uyuşturucu tacirlerini tespit eder ancak hemen tutuklamaz, onları takibe alır bütün delilleri toplar ve sonunda baskın yapar. Aynı böyle. Cennet güzel amellerin mükafatı, cehennem küfrün cezasıdır, mükafat ve ceza ancak eylemden sonra olur önce olmaz.

2. Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz?

Cevap: Allah her cana belirli bir ömür biçmiştir. Buna ecel denir. Eceli gelen ölür. Neden ecel tayin etti ? Çünkü dünya hayatı meşekkatlidir ve zaman geçtikçe kişi yaşlanır sağlığını kaybeder ve dünya hayatı çekilmez olur. Kulların ölümü Ölmeyen Diri Olanın büyüklüğünü gösterir hem.. Aynı olamazlar

3. Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı?

Cevap: Bizim bilemeyeceğimiz yüksek gayeleri ve sırlı hikmetleri O bildiği için. Hem bizi yaratmakla bize en büyük iyiliği yapmıştır. Var olmayı kim istemez.. Bundan dolayı Ona ancak teşekkür etmeliyiz.

4. Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah’a inanıyoruz. İnanmayan aileden doğanların suçu ne? Allah akıl vermiş ama bizlere de vermiş ama biz de tam kullanamıyoruz?

Cevap: Nuh aleyhisselamın oğlu peygamber evladı olduğu halde iman etmedi. İkrime ra ise Ebu Cehilin oğlu olduğu halde iman etmiştir. Demekki bizim iman etmemizde anne babamızın evet etkisi var ancak yüzde yüz değil. İman kişinin öz iradesinin sonucudur. Nitekim müslümanlar ülkesinde müslüman aileden dünyaya gelip de kafir olan çok insan var. Ve inanmayan aile çocuklarına Allahın tebliği geldi ve iman etmediyse suçludur. Yok Tebliği hiç gelmedi Allahtan habersiz yaşadıysa zaten Cehenneme girmeyecek.

5. Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi yakıyor?

Cevap: Allah bizi seviyor demek doğru değil. Allah iman ve ameli salih işleyen kullarını seviyor. Sen de iman ve ameli salih et ki Allahın sevgisini kazan. Neden günah işlememize izin veriyor ? Çünkü sevap işlememize izin verdiği için. Yani Allah sana hürriyet verdi. Sen ister günah işler, ister sevap işlersin. Burası imtihan yurdu. İki tarafa da izin var.

6. Sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey Allah’ın sonsuz olmasını algılayamıyorum ?

Cevap: Allahın Zatını kavramak konusunda insan aklı yetersizdir. Bu Allahın yüceliğini gösterir. Ona da yüce olmak yakışır. Hem insanların çoğu bugün diğer insanların yaptığı icatlara bile akıl erdiremiyor… Atmosferde asılı duran uydulara, gece vakti duvarın arkasını gösteren termal kameralara, kimlik kartı kadar akıllı telefon, mikro bilgisayarlara, havada uçuşan tv telefon internet yayınlarına aklın eriyor mu ? Daha kul icadına aklın ermiyor da Allahın münezzeh ve mualla Zatına mı aklın erecek.. O akılların hayallerin idrak ve efhamın ötesinde çok ötesindedir. O Sübhandır.

Sonra sonsuzluk kavramı sonu olmanın zıddıdır. Allahın sonu olsa ilah olamaz. Asıl hayret verici olan varlığın sonradan yok olmasıdır. Var etmek de yok etmek de ancak onun elinden gelir. O ise değişmez, üzerinden zaman geçmez, bir halden diğer hale geçmez.. Bunlar bize hayret veriyorsa sorun yok. Çünkü Allah akıllara hayret veren yüceliktedir. Hayret makamı iman derecelerinin en üstünüdür.

7. Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor. Rabbimiz neden bu konuda eşit davranmıyor?

Cevap: Kula eziyet veren diğer kullardır. Allah dünyada yapılan zulüm ve kötülüklere izin vermeseydi insanlara hürriyet vermemiş olurdu. Hürriyetin olmadığı yerde imtihan olmaz. İmtihan var, dolayısıyla hürriyet var. Ancak Allah adaletlidir. Onun yüce adaleti bazen burada da tecelli eder ancak gerçek adalet Ahirette tesis edilecek. O yüzden ahiret olmak zorunda. Öldükten sonra yeniden dirilmek zorunda insanlar. Dünyada haksız yere zulüm görmüş eziyet çekmiş olanlar sabretmeleri, Allaha isyan etmemeleri karşılığında mükafatını Allahtan alacaklar. O zaman sevinecek iyi ki o eziyetleri çekmişiz diyecekler. Allah kimsenin hakkını kimsede komaz.

8. Kaderde ne zaman öleceğimiz belli ise neden sadaka ömrü uzatıyor? Kaderde Cennete ve Cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz?

Cevap: Allah nezdinde ecel birdir ve sadaka ile değişmez. Allah onun sadaka vereceğini de bildiği için ömrünü uzun takdir etmiştir. Sadaka ömrü uzatır bu demektir. Neden ibadet ediyoruz ? Çünkü biz nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Cennetlik amelleri işlediğimiz için Cennete gideceğiz. Bu sebeple cennetlik amelleri yapmak zorundayız.

9. Allah’ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte?

Cevap: Allah muazzam bir tatil ve eğlence yarattı Cenneti. Ancak bu cenneti bedava vermeyeceğini belirtti. Bizi yaratıp imtihan ederek bu muazzam ve sınırsız tatil yerine girmemiz için bize fırsat ve imkan verdi. Kim milyoner olmak ister yarışmasına kabul edilip imtihan edilen kişiler o kuruma nasıl ki bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorsa bizler de ancak Rabbimize bu fırsatı bize verdiği için teşekkür etmeliyiz. Bu bize yapılan en büyük iyiliktir.

10. Cennette birini istiyorum o da başka birini istiyorsa ne olacak?

Cevap: Allah ondan daha hayırlısını sana ihsan eder sen de onu unutur ve daha da istemezsin. Allah cennete alacağı kullarına memnuniyet garantisi veriyor.

11. Allah kötülüklere neden engel olmaz?

Cevap: Dünya imtihan yurdu olduğu için mutlak özrgürlük yeri. Kötülüklere engel olması demek kötülerden irade ve hürriyeti alması demektir. Bu ise imtihan sırrına aykırıdır. Allahın adaleti Ahiret yurdundan tam tecelli edecek. Bütün sorunların çözüm yeri dünya değil. Bu tür sorular ahirete inanmayanların sorunlarıdır. Ahirete ve Allahın adaletine inanan müminlerin böyle bir sorunu yoktur.

12. Biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de Kabe’nin etrafında dönüyoruz.

Cevap: Kabe put değil, hidayet kaynağı. Tavaf etmek Kabeye tapmak değil. Biz Allaha ibadet ediyoruz onlar ise Allahtan başkasına. Çok fark var. Kabe Allaha ibadet etmenin kıblesidir. vesile ve araçtır, amaç değil. Putlar ise amaçtır. Eğer “bu putlar Allaha tapınmamız için araçtır” diyorlarsa yalan söylüyorlar çünkü Allah kendisine ibadet etmede böyle bir aracı koymamıştır.

13. Ya Hıristiyan veya ateistler haklıysa?

Cevap : Kuran Allahın kitabıdır. Hakkı batılı ayırt etmiştir. Allaha teslim olmak ve yalnız Ona ibadet etmek demek olan İslam Dininin hak olduğunu ilan etmiştir. Akıl da Kuranı tasdik etmiş, Allaha oğul iftira etmek demek olan hıristiyanlığın ve Allahı inkar etmek demek olan ateizmin batıl ve çürük olduğunu ispat etmiştir.

14. Bu dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah bunun benim seçimim olduğunu ve hatırlamadığımı söylüyor.

Cevap : Allahın böyle bir ayeti yok. Tamam senin seçimin değil, ancak var edilmen Allahın sana bir varlık vermesi ruh kalp ve beden varmesi ve seni yüce Zatına muhatap kabul etmesi sana yapılmış en büyük iyiliktir. Bak yaşayan kimse ölmek istemiyor demekki var edilmekten herkes gayet memnun. Bu durum ancak teşekkür ve minnet gerektirir. Şimdi Allaha itaat ve kulluk yap ki yaşama sevincini Cennete taşı ve ebediyyen mutlu ve huzurlu ol.

15. Allah kalplerini mühürlediği insanları niçin cehennemle cezalandırıyor?

Cevap : Olay böyle gerçekleşmiyor. Bazı asi kullar Allahın bunca tebliği ikaz ve uyarısına karşı inat ederek karşı geliyor Allaha küfür ve isyanda ısrar ediyor ve kalbini imana bizzat kendileri kapatıyor. Allah ise bu kapatmayı onaylayarak kalplerini mühürlemiş oluyor. Eğer ölmeden pişman olur tövbe ve iman etmeye yeltenecek olsalar Allah yeniden kalplerini açar ve iman ihsan eder. Nitekim kalbi mühürlü olmanın her alametini gösteren nice azılı kafirler ölmeden önce iman etmişlerdir.

16. Kelam dersinde mucize, olay görüyoruz ama hiçbirinin delili yok. Sadece anlatılıyor bana göre delil yok.

Cevap: Kuran ve Sahih hadisler iman edenler için yeterli delildir. Demekki mucizenin varlığına delil var.

17. Allah niçin önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir?

Cevap: Allah kullara imtihan gereği yeterli özgürlük ve dilediğini yapma iradesi verdiği için. Ve Allah her kavme bir hidayetçi göndererek mesajını daima korumuştur. Bir Peygamber ardından başka peygamberler göndermiş ve kulların hidayet yolunu her zaman açık tutmuştur. Muhammed aleyhisselamdan sonra başka peygamber göndermeyeceği için de onun Tebliğini “Kuranı” ilelebet muhafaza altına almıştır. Hem bu, Ona bahşedilmiş ilave bir fazilet ve üstünlüktür ki diğer peygamberlere nasip değil.

18. İçki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken bizlere neden direkt haram kılındı?

Cevap : Çünkü onlar içkinin mübah sayıldığı bir ortamda büyüdüler ve içikiye alışmış oldular. Biz ise içkinin kesin haram edildiği çağdan sonra dünyaya geldik. Bütün Müminler Kurandan sorumludur. Biz Kuranın tamamını inmiş bulduk ve içki bizim okuduğumuz Kuranda kesin haram edilmiştir. Onu hiç içmedik ki bırakmak durumuna kalalım..

19. Allah’ın hep ‘’Ben yaptım, ben yarattım demesi’’ tuhafıma gidiyor.

Cevap: Allahı canından çok sev ki Allahın ben yaptım demesi hoşuna gitsin. Biz Allahın rakibi değiliz kullarıyız. Onun hünerleri marifetleri bizleri ancak onurlandırır gururlandırır. Babası dünya şampiyonu olan çocuk babasının başarı öykülerini dinlerken zoruna gitmez. Hoşuna gider ve arkadaşlarına karşı bununla iftihar eder. Çünkü babasını kendine yakın görür. Sen de Allaha yakın ol Allahın gücü sanatı saltanatından gurur duy.

20. Allah bizi yaratmasaydı ne ile uğraşırdı?

Cevap: Bilemeyiz ve bilmemiz de gerekmez. Biz haddimizi bilmeli, kul olduğumuzu unutmadan Allaha karşı ancak saygılı olmalıyız.

21. Kuran’da kadın ve erkek niçin eşit değil ?

Cevap : Bir çok konuda eşit. Allaha muhatap olma, mal mülk sahibi olma, malında tasarruf yetkisini elinde tutma, kendi isteği ile evlenme, Yaptığı iyiliklerin mükafatını görecek, kötülüklerin cezasını çekecek olmada, İbadetlerden sorumlu olmada, itaat etmesi durumunda Allaha yakın olmada kadın erkeklerle eşittir. Bunlar asıl meseleler. Erkeğin biyolojik yapısı gereği bazı konularda evet erkek üstünlük sahibi ancak diğer konularda ise üstünlük kadındadır. Mesela Kuran-ı Kerim yine bir kadın olan Meryem valideyi bütün alemlere faziletli kıldığını bildirir. Kıyamete kadar iman etme erdemliğinde yine bir kadını örnek olarak gösterir: Firavun eşi Asiye valideyi.. Madem ki kadın biyolojik olarak erkekten farklıdır elbette görev ve yetkileri de farklı olacaktır. Eşitsizlik adaletsizlik demek değildir. İyi bakılırsa kadın aslında pozitif bir ayrımcılığa tabi olmuştur: Cenneti kazanması erkekten daha kolay.

isa erdoğan
11.11.2018 ist.

İsa Erdoğan

1994-2000 İstanbul Mahmud Efendi Medresesinde Yüksek Tahsil ve İcazetname. Görev yeri: Izmit,Edirne,Beyoğlu,Bayrampaşa,Küçükköy. Medrese ve Cami

You may also like...