Hakikî Müminlerin Sıfatı

Hakiki Müslümanın Sıfatı

Allahın adıyla.. Sureta müslüman olmaktan ve nifak şaibesinden, münafıklık alametlerinden kurtulmuş ve îkan, ihsan sahibi hakikî müslüman olma dercesine yükselmiş gerçek müslümanların Kuran ve Sünnette vasıfları şöyle belirtilmiştir.

Hakiki Müminin Kurandaki vasıfları:

• Yakinen iman etmek, iman hususlarında şek şüphe tereddüt etmemek.
• Tağutu inkar etmek, Allahtan başkasına kulluğu reddetmek
• Riya gösterişten uzak ihlaslı olmak, Allaha ibadetine başkasını ortak etmemek
• Allaha ve Rasulüne itaat etmek, peygambere ittiba etmek.
• iman ve islamda istikamet sahibi olmak
• Müminlerin yolunu tutmak, başka yol fikir felsefe icad etmemek
• Allah ve Rasulü bir konuda hüküm verdi ise asla başka görüş fikir düşünce içinde olmamak
• Allahın dinine hizmette kendi başına hareket etmemek, cemaattan izinsiz ayrılmamak
• Malıyla canıyla Allah yolunda mücahede etmek
• Allahı çok zikretmek, Allah’ın adını duyduğunda kalbi titremek
• Allahın ayetleri okunduğunda imanı (iman kuvveti) artmak
• Ancak Allaha güvenmek Allaha dayanmak, Ona tevekkül etmek
• Allah için hicret etmek, hicret edene kucak açıp ensar olmak
• Müminlere karşı alçakgönüllü tevazulu ve yumuşak olup kâfir münafıklara karşı sert ciddi ve tavizsiz olmak.
• Allahtan başkasından korkmamak, insanların kınamasından çekinerek dinini yaşamaktan ve yaymaktan geri kalmamak
• Allahı şiddetli bir sevgi ile sevmek ve Allah tarafından sevilmek.
• Hasılı Kuran ile amel etmek, amel-i salihten ayrılmamak

Hakiki Müminlerin Sünnetteki Vasıfları:

• Allaha meleklerine kitaplarına peygamberlerine öldükten sonra dirilmeye hesaba ve Kadere iman etmek
• Allahı görür gibi ibadet etmek
• Allah ve Rasûlünü ana babasından çocuklarından ve herkesten daha çok sevmek
• Elinden ve dilinden müslümanlar asla eza cefa zarar görmemek
• Güzel ahlaklı olmak
• Kendine sevdiği iyi şeyi kardeşi için de sevmek, istemek
• Heva ve arzusu Kuran ve Sünnete tabi olmak
• Malıyla canıyla cihat etmek
• insanlara güven vermek
• Hatadan çabuk dönmek
• Ekin gibi olmak, musibet rüzgarında yere yatsa da akabinde tekrar dim dik ayağa kalkmak
• Dünyadan (kalben) uzak durmak, ahiret için çalışmak
• Gençliğini güzelliğini Allaha itaat ve ibadet yolunda harcamak
• Aşikare yaptığı güzel ibadeti gizlide aynen yapmak
• Kırk gün üst üste aralıksız beş vakit namazı camide imamla kılmaya muvaffak olmak

Hakikî İman Sahibi Müminlerde bulunmayan münafık alametleri:

• iman islam konularında şüphe içinde olmak
• Kafirleri dost edinmek, onlarla birlik olmak, izzet şerefi onların yanında aramak
• Müslümanların başına gelen musibete sevinmek
• Müminler arasında fuhşiyat/kötülüğün yayılmasını istemek
• Allahı zikretmemek, mecbur kalınca biraz zikretmek
• Namaza isteksiz tembel tembel kalkmak
• Gösteriş yapmak, Allahı değil insanları memun etmeye çalışmak
• Başına gelecek sıkıntıyı atmak için Allah adına  bol yemine sarılmak
• Safını belirsiz etmek, ne tam müminlerden ne de tam kafirlerden yana olmak.
• Lafa gelince güzel konuşup kendini dinletmek
• Görünüş endamı tipiu halkın hoşuna gitmek
• Her bir gürültüyü kendi aleyhine zannetmek, paranoyak olmak
• Yetimi fakiri dilenciyi hor görmek, azarlamak
• Fakir fukaraya yardım edilmesini istememek, yardım faaliyetine engel olmak
• Namazdan gafil ilgisiz uzak olmak

Hadislerde Sabit olan münafık alametleri :

• İkindiyi kerahat vaktine geciktirmek
• Yalan konuşmak (kasıtlı olarak aldatmak)
• Sözünden caymaku (caymak kastıyla söz vermek)
• Emanete hiyanet etmek
• Güveni boşa çıkarmak (ihanet edeceğini bilerek güven vermek)
• Kızıp tartışınca ağzını bozmak, sövmek.
• Üst üste 3 cuma namazına gelmemek
• Lafta güzel konuşup amelde bozuk işler yapmak
• Ebubekir ve Ömer radiyallahu anhuma hazretlerine buğz etmek
• Rasulullahın Ehli Beyine buğuz etmek. Sallallahu aleyhi veselleme ve Âlihi
• Ensar-ı kirama, Sahabeye buğz etmek. Radıyallahu anhüm
• Sabah ve Yatsı namazı camiye gitmemek

isa erdoğan #isa_erdoğan  #i_er

15 ekim 2018 gop.ist

İsa Erdoğan

1994-2000 İstanbul Mahmud Efendi Medresesinde Yüksek Tahsil ve İcazetname. Görev yeri: Izmit,Edirne,Beyoğlu,Bayrampaşa,Küçükköy. Medrese ve Cami

You may also like...