Mahmud Efendi Hazretleri ve Sarık 2

Mahmud Efendi Hazretlerinin Sarığa Gösterdiği Hürmeti ve Ehemmiyet

Sarıkla Helaya girilmez

Mahmud Efendi hazretleri ve talebeleri sarığa hürmeten helaya sarıkla girmezler. Sarığı çıkarır, bir takke giyer helaya öyle girerler. Bu sebeple yanımızda hela takkesi dediğimiz ince takke taşırız. Maksat açık başla durmamak.

Sarığı Rastgele Koymamak

Bir ziyarette bulunuyordu, abdest almak için sarığını çıkarıp koymak istedi, bir sehpa getirdiler. Efendi hazretleri sıradan günlük sehpanın üstüne sarığını koymaktan imtina etti. Hizmetinde bulunan ihvanlar durumu anlamışlardı. Biri hemen bir mendil çıkardı sehpanın üstüne serdi ve Efendi hazretleri temiz beyaz mendilin üzerine sarığını koydu.

Sarığa Ayak Azatmamak

Gece olmuştu istirahat edecekti, uzanacağı yerin ayak ucunda bir sarık vardı, o sarığı oradan alın ayaklarımı sarığa uzatmayım buyurdu (R.Şimşek hc) Bu kapıda Beytullaha, Ehlullaha, Kitabullaha ve Sünneti Rasulullaha karşı ayak uzatılmaz.

Sarığı Yıkamak

Medresede talebeler sarıkları makinede yıkayacakları zaman sıradan çamaşırlar içinde yıkamazlar, sarıkları ayrı toplar ve ayrı yıkarlar. Hocalarımızdan efendi hazretlerinin böyle buyurduğunu öğrendik.

Yatak Sarığı

Sarıkla yaşamak ve Sarıkla ölmek ve Sarıkla dirilmek isteriz. Bu sebeple Efendi hazretleri gece yatarken başındaki sarığı çıkarır ve ince bir sarık sarar. Buna yatak sarığı deriz. Gaye her daim Rasulullahın nişanını üzerimizde taşımaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem.

İsmailağada gece teheccütte seyri süluk dersleri yapıldığı yıllar idi. Efendi hz teheccütten sonra Sabahın Sünnetini kıldı on onbeş dakika uzanmak için başındaki asil sarığını çıkardı. Yatak sarığı belki o an çantasında olmadığı için boyun atkısını sardı ve onunla sünnet yatışına uzandı. O an onu dikkatle izleyen biz talebelere şöyle ikazda bulundu “Ben yapıyorum siz yapmayın” i.er

Atkıdan Sarık yapmak

Efendi hazretleri sıradan günlük bir giysiyi sarık olarak kullanmayı hoş karşılamaz. Çünkü bunu adet edinmek sarığı ihmal etmeye götürür. Ancak zaruret halinde atkının sarılmasına izin var. Hepten Sarıksız bulunmaya ve sarıksız namaz kılmaya alışmak daha beter olacağı için zaruret anında buna fiilen olur vermiştir.

Sarığını Boyu

Efendi hazretleri yedi metre sarık sarmaktadır. başını yedi kere dolayacak kadar.. Sarığın büyüklüğü hakkında “Hocalar daha büyük hoca olmayanlar biraz daha küçük sarmalı” buyurmuştur. ta ki hocalar ayırt edilsin insanlar kime uyacaklarını kimden dinlerini sual edip öğreneceklerini bilsinler için..

Çocuklar ve Sarık

Efendi hazretleri “sizin de kıyafetiniz islamî olacak, çocuklarınız da kıyafeti islamî olacak” buyurarak büyükten küçüğe şalvarlı cübbeli çarşaflı şuurlu bir cemaat yetiştirmiştir. Ancak yedi yaşından küçüklerin gündelik hayatta sokakta sarık sarmalarını hoş görmemiştir. Sarıkla oyun oynayacak ve icabında koşarken zıplarken başından düşürüp gerekli itinayı gösteremeyeceği için.

Sarığın Rengi

Allah Rasulü sas ekseriyetle beyaz sardığı için ve İslam tarihinde ilim ehli beyaz sarmayı itiyat ettiği için Efendi Hz. Beyaz Sarık sarmayı ihtiyar etmiş ve ihvanlarına, sevenlerine de beyaz sarmayı tembih etmiştir. Farklı renkte saran bir zata camide “beyaz sar” diye tembih ettiğine şahit oldum. (i.er) Efendi hazretleri beyaz takke üzerine kar beyazı sarık sarmakta ve bütün talebeleri onu izlemektedir. Osmanlı döneminde müslüman olmayanlar sarık sarmak istediklerinde beyaz sarık saramaz mavi renk sarmak zorunda idiler. Beyaz sarık müslümanların alameti farikasıdır.

Sarığın Şekli

Efendi hazretleri sarığın şeklini muhafaza eden, çıkarıldığı zaman bozulmayan sert takke üzerine özenle sarar, müritlerinden bu işte mahir olanlara bu vazife verilmiş ve efendi hazretlerinin razı olacağı şekilde bu sarıkçılar onun sarıklarını düz olarak sarmaktadılar. eski ihvanlardan önceleri çapraz şekilde de sardığını ancak sonra bundan vaz geçerek düz sargı üzerinde karar kıldığını duyduk. Uzak doğuda İslam sarığını taklit eden ancak bunu çapraz saran gayrimüslim bir millette muhalefet için. Bütün talebeleri de ona ittiba ederek şimdilerde sarıklarını beyaz renkte düz şekilde sararlar. Sarığın son kıvrımı arkaya gelecek şekilde ayarlanır. Efendi hazretleri ve talebeleri arkadan taylasan sarkıtmadan sararlar sarıklarını, diğer makalede açıklandı.

Sarık Sevgisi ve Cennet

Efendi hazretleri bir sohbetinde şöyle buyurur. “Cennette Mevla teala bana sorsa ‘kulum burada benden daha ne istersin ? Derim Ya Rabbi bir de başımda sarığım olsun

isa erdoğan
24.10.2018 ist.

İsa Erdoğan

1994-2000 İstanbul Mahmud Efendi Medresesinde Yüksek Tahsil ve İcazetname. Görev yeri: Izmit,Edirne,Beyoğlu,Bayrampaşa,Küçükköy. Medrese ve Cami

You may also like...