Mevlid ve Diğer Kandilleri Kutlamak ?

Kandil denilen Mübarek Geceleri Kutlamak Hak mıdır? 

Regaib Beraat Miraç Kadir ve Mevlid gecelerini kutlamaya karşı olan kesimin itirazları 3 maddede toplandı, ve cevapları verildi:

1. Itiraz: “Dinde özel gece yok, diğerlerinden faziletli gün ve gece olmaz çünkü bütün geceler Allahındır ve eşittir” derler..

2. Itiraz : faziletli gün ve geceler olsa bile bunlarda özel ibadet ve merasim düzenlemek yoktur. Olmayan ibadeti icad etmek dine bidat sokmaktır” derler..

3. İtiraz : ibadet her gün ve gece olmalıdır. Bir kaç geceye özel ibadet merasimi düzenlemek diğer geceleri boş vermeye sebep olmaktadır. Kandil geceleri kutlamak bu açıdan fayda yerine zarar verir” derler

Cevab

1) Allah yarattığı bazı zevat ve mekanı başkaları üzerine faziletli kıldığı gibi bazı gün ve gecelere de diğerleri üzerine faziletli kılmıştır, deliller:

“Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır” “Cuma gününde bir saat var; dua isabet etse müstecab olur, namaz isabet etse kabul olur” “Her gecenin son üçte birinde Allah dünya semasına nüzul eder ve “var mı dua eden icabet edeceğim var mı şifa isteyen vereceğim..’ şeklinde nida eder.”

Kandil geceler i hakkında da sahih veya zayıf hadisler var olduğu için hususi bir fazilete sahip oldukları sabit olmuştur. Çünkü fezail-i âmâl hakkında zayıf hadis ile amel etmek caiz görülmüştür.

2) Faziletli gün ve gecelere mahsus ibadet vardır. Hz Ayşe “Kadir gecesine nail olursam ne yapayım” diye sormuş peygamberimiz “şu duayı oku” demiştir. Geceye özel ibadet olmasaydı cevabı “yalnız o gece değil “her zaman şu duayı oku” şeklinde olurdu.

Yine Allah Rasulü neden pazartesi günleri oruç tuttuğunu izah ettiği hadisinde “”o günde doğdum, o günde..” demek suretiyle güne özel ibadetin olabileceğini bizlere talim etmiştir.

3) Evet kulluk, ibadet 24 saat 365 gündür. Ancak ahir zamanda müslümanlar fitnelenmiş ve ekseriyetle ibadeti terk etmişlerdir. Bu geceler sayesinde biraz daha ibadete yönelirler, hiç camiye cemaate gelmeyen niceleri de bu kandiller sayesinde camiye gelirler Allaha dua ve secde ederler.

Bu durumda kandil gecelerini kutlamak idia edildiği gibi ibadetin süresini azaltmazlar, bilakis artırırlar.

“Allah ve Rasulü ile sahabelerinden bu gecelere özel ibadet ettikleri bilinmediği” hususuna gelince..

Çünkü onların her gecesi Kuran, namaz, zikir, dua ile mamur idi. Ayrıca ilave yapacak ibadetlerde ihtiyaç kalmıyordu.

“Onların yapmadığı ibadeti yapmak bidat olur!” iddiası da hatalıdır.

Çünkü bidatin en geçerli tarifine göre “bidat dinde aslı olmayan şeyi icad etmektir” halbuki kandil geceleri yapılan ibadetler camide namaz kılmak dua etmek.. Bunlar dinin asılıdır, kulun asli vazifesidir ne zaman ve zeminde yapılırsa yapılsın, bidat olmaz.

22.03.2018
Isa erdoğan

MEVLİD-İ NEBİYİ KUTLAMAK HAKTIR

12 Rabiulevvel 571 de..
Allah alemlere rahmet olarak gönderdi,
Peygamberi Abdullah oğlu Muhammed Abdullahı.
Dünyaya teşrif edeli 1447 yıl oldu.
Salat ve selam ona ve âline ya Rabb..
Kutlamaya değer bir gün.
Bugun en Kutlu gün.
Kutlu ve diğer günlerden farklı bir gün olduğuna

Kurandan delil :
السلام علي يوم ولدت..
“Selam üzerime olsun doğduğum günde..”
Eger farklı bir gün olmasaydı konusu edilmezdi.

Hadisten delil:
Pazartesi oruç tutarım çünkü doğduğum gündür..”
Ozel bir gün olmasaydı ona özel bir ibadet yapılmazdı..

Pazartesiye denk geldiği için haftalık devriyesi mübarek oluyorsa yıllık devriyesi hayli hayli mübarek olur.. Çünkü Kadir gecesi haftalık değil yıllık devriye ile kutlanır.
Kurandan delilin Muhammed as ın doğumu hakkında değil başka peygamber hakkındadır” diye itiraz edilirse cevap:

Tüm peygamberler yalnız kendi kavmine kendi kentine gönderilmiş iken Muhammed as tüm insanlığa kıyamete kadar gönderilmiş, dünya bir şehre üstün olduğu gibi sair peygamberler üzerine üstün olmuş varlığı tüm alemlere rahmet olmuştur.

Elbette bu rahmetin aramıza geldiği gün bu denli mübarek ve faziletli olacak o güne itibar edenler o rahmetten nasiptar olacaktır.

Ayetten Delil 2
قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم
Allah buyurur: Allah onlara da azab edecek değil sen içlerinde oldukça..” Enfal:33

Demekki Rasulullahın bizzat beden varlığı rahmete sebep Allahın azabını defe sebep. Elbette bu rahmet Allah rasulünün doğumu ile başlar.. Yani Mevlidi Nebi bizzat rahmeti ilahiyyenin sebebi ve başlangıç zamanı.
Elbette bu kutlamaya değer..

Hadisten Delil 2

Abbâs -radıyallâhu anh- şunları anlatır:
Kardeşim Ebû Leheb’i ölümünden bir sene sonra rüyamda gördüm. Kötü bir hâlde idi: Sana nasıl muâmele edildi?” diye sordum. Ebû Leheb: “Muhammed’in doğumuna sevinerek Süveybe’yi âzâd ettiğim için Pazartesi günleri azâbım biraz hafifletilmektedir. O gün baş parmağımla işâret parmağım arasındaki küçük bir delikten çıkan su ile serinlemekteyim.” cevâbını verdi. (İbn-i Kesîr)

Rasulullahın doğumuna onun rasul olduğunu bile bilmeden sevinmek Allah düşmanı bir kafire fayda etti ise onu Allahın Rasulü olarak sevip doğumuna sevinenlere elbette bu sevinç bu kutlama fayda eder.

#isa_erdoğan

İsa Erdoğan

1994-2000 İstanbul Mahmud Efendi Medresesinde Yüksek Tahsil ve İcazetname. Görev yeri: Izmit,Edirne,Beyoğlu,Bayrampaşa,Küçükköy. Medrese ve Cami

You may also like...