Reisin O Sözü Üzerine: Benim Dinim İslam

Reis demiştir :

“Benim sunnilik şiilik diye bir dinim yok, benim dinim İslamdır.”

Bazı mollalarımız bu sözden alındılar ve sunniliği savunma piskozuyla köşelerinde reise sitem ettiler kimi gazap ettiler, cevaplar serdettiler.. Ehli sünnetin faziletlerini zikrettiler vs..

Halbuki bu söz doğrudur. Zira Reis bir siyasetçidir, din adamı değildir. Sözleri de bu bağlamda değerlendirilmelidir.

Eğer o sözü bir din adamı söylemiş olsaydı manası: müslüman olduktan sonra sünni olmak şii olmak önemli değil!” olurdu. Bu yanlıştır elbette. Ehli Sünnet olmak gerçek islam olmak demektir zira. Ancak o sözü söyleyen bir devlet adamıdır ve söz devlet siyaseti bağlamında söylenmiştir yukarıdaki gibi anlaşılamaz.

Nedir sözün siyasi bağlamı?

Devlet adamının en mühim vazifesi vatan millet bütünlüğünü muhafaza etmek halkını birlik ve huzur içinde tutmak..

Şu zamanda ise Irakta Afganistanda bahusus Suriyede en büyük mezhep savaşı olmakta. Şiiler Sunnilerle karşı karşıya.. İran Arabistana ve Türkiyeye rest çekmiş, kılıçlar çekilmiş ortam gerilmiş mezhep savaşı bütün ortadoğuya yayılması ve hatta Türkiyeye sıçraması an meselesi..

Avrupa Amerika Israil Rusya Çin Kore hepsi aleyhimizde.. Pusuya yatmış ellerini oğuşturuyorlar gizli gizli bu savaşı körüklüyorlar.. Hedef Türkiyeyi karıştırıp parçamak israilin dümen suyuna girecek bir kürt devleti kurmak.. Akibet nev-osmanlı büyük ve güçlü bir türkiye ihtimalini ebediyyen suya gömmek..

Bu hengamede sunni-şii savaşı bulunmaz bir fırsat onlar için.. bu sebeple mezhebi ayrılığı sonuna kadar germek ve halkı birbirine düşürmek istiyorlar.. Türkiyede 12 milyon şii eğiliminde alevi olduğu ve pkk eğilimindeki kürtlerin de o cephede yer alacağı göz önüne alınırsa muhtemel bir iç savaşın boyutlarını kestirmek mümkün değil.

Bütün bunların farkında olan Reis ülkesini iç savaşa götürecek boyutta mezhebi ayrışımları gidermek istiyor ve tefrikanın ilacı olan ittifakı öğütlüyor. Bir sünni ile şiinin ittifak edeceği en yakın nokta din birliğidir yani İslam.

Bu sebeple Reis “benim dinim Sünnilik şiilik değil İslamdır” demiştir el hak doğrudur.

İsa Erdoğan

1994-2000 İstanbul Mahmud Efendi Medresesinde Yüksek Tahsil ve İcazetname. Görev yeri: Izmit,Edirne,Beyoğlu,Bayrampaşa,Küçükköy. Medrese ve Cami

You may also like...