Tagged: sünnet

Mahmud Efendi Rasulullahın Vekilidir

Mahmud Efendi Rasulullahın Vekilidir

Dünya çapında büyük bir alim Şeyh Esseyyid Muhammed el-Maliki el-Alevi’nin Rüyası Olay öncesi: Medine-i münevvere sakinlerinden olan bu zat Hacc vakti Medineye  gelmiş bulunan bütün dünya ulema ve meşayıhına bir davet verir. Mahmud Efendi...